Projekt Energy Efficiency Watch - Podpora energetické účinnosti v Evropě

napsal(a) Localiban | - mis à jour :

polski |  français |  Español |  English |  عربي

Společná platforma pro energetickou účinnost - Energy Efficiency Watch

V současném světě Evropa čelí rostoucím cenám ropy a zemního plynu, bezpečnost dodávek energie je ohrožena a bude nutné se vypořádat s energetickou chudobou a již patrnými důsledky klimatických změn.

Energetická účinnost je nejrychlejším, nejlevnějším a nejpřímočařejším způsobem, jak tyto výzvy změnit ve skutečné příležitosti. Se stávajícími technologiemi jsou možné až 30% energetické úspory. Lepší využití energetické účinnosti by mohlo snížit emise skleníkových plynů v EU až o 20 %.

Většina členských států EU však stále nevyužívá těchto obrovských příležitostí a neuplatňuje důrazným způsobem opatření směřující k energetické účinnosti.
V roce 2006 jsme spolu s dalšími členy Evropského parlamentu a národních zákonodárných sborů založili iniciativu Energy Efficiency Watch Initiative, která usiluje o podporu energetické účinnosti a sdílení poznatků o osvědčených postupech v tomto oboru v Evropě. Projekt Energy Efficiency Watch Project (EEW) koordinovaný Evropským fórem pro obnovitelné zdroje (EUFORES) je pilířem iniciativy. Nyní můžeme s potěšením představit jeho výsledky.

Jsme přesvědčeni, že výsledky EEW výrazně přispějí k růstu povědomí o energetické účinnosti, podpoří vzájemnou výměnu poznatků mezi členskými státy EU a pomohou Evropě dosáhnout cílů stanovených pro rok 2020 (20% snížení spotřeby energie, 20% podíl energie z obnovitelných zdrojů, 20% snížení emisí skleníkových plynů), které byly potvrzeny hlavami států a předsedy vlád evropských zemí na summitu v březnu 2007.“

PDF - 911.7 kb
Projekt Energy Efficiency Watch - 1/2
PDF - 1.2 Mb
Projekt Energy Efficiency Watch - 2/2