Projekt Energy Efficiency Watch - Promocja efektywności energetycznej w Europie

przez Localiban | - mis à jour :

français |  Español |  English |  čeština |  عربي

Pod wspólną flagą na rzecz racjonalizacji zużycia energii – projekt Energy Efficiency Watch

Przed Europą stoją dziś duże wyzwania: rosnące ceny ropy i gazu, zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię, ubóstwo energetyczne i wyraźne już skutki zmian klimatycznych.

Racjonalizacja zużycia energii jest najszybszym, najtańszym i najprostszym sposobem przekształcenia tych wyzwań w prawdziwe możliwości. Dzisiejsze technologie pozwalają na realną oszczędność energii w wysokości 30%. Lepsze wdrażanie efektywności energetycznej mogłoby zmniejszyć emisję gazu cieplarnianego w UE o około 20%.

Jednak większość państw członkowskich UE nadal nie potrafi tego wykorzystać i nie wprowadza przejrzystych działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii.

W 2006 r., aby wspierać efektywność energetyczną i dzielić się w Europie wiedzą na temat dobrych praktyk w tej dziedzinie, podjęliśmy wraz z innymi posłami do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych inicjatywę Energy Efficiency Watch. Projekt (EEW), koordynowany przez EUFORES, jest centralnym elementem tej inicjatywy. Z przyjemnością przedstawiamy tu jego rezultaty.

Jesteśmy przekonani, że efekty działania projektu EEW w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości na temat racjonalizacji zużycia energii. Umocni to proces wzajemnego uczenia się między państwami członkowskimi UE i pomoże Europie w osiągnięciu celów na rok 2020 (20% zaoszczędzonej energii, 20% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 20% redukcji gazu cieplarnianego), które przyjęte były przez europejskich szefów państw i rządów na szczycie w marcu 2007 r.”

PDF - 915.4 kb
Projekt Energy Efficiency Watch - 1/2
PDF - 1.2 Mb
Projekt Energy Efficiency Watch - 2/2